Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

15-10-2019

Chia sẻ

Phụ nữ là một nửa của thế giới, xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

Nhân dịp ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, NKVS sẽ gửi đến quý đại hiệp sự kiện Ngỏ lời yêu thương với tất cả những tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến một nửa thế giới xinh đẹp.

Thời gian

 • Bắt đầu: sau bảo trì ngày 15/10/2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31/10/2019

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ: Dành cho các máy chủ NKVS.
 • Nhân vật: Đạt cấp độ 60 trở lên

Nội dung

- Người chơi tham gia các hoạt động ingame: Chiến Trường, Trích Tinh Lâu, Bí Cảnh, Thanh Vân Phong,... nhận được Bút Mực (không khóa).

- Trong thời gian diễn ra sự kiện tại thành Dương Châu sẽ xuất hiện NPC Phụ Nữ Việt Nam.

 • Thời điểm xuất hiện: 12h30, 18h30, 23h00 mỗi ngày.
 • Thời gian xuất hiện: 60 phút.

- Người chơi nhấp vào NPC Phụ Nữ Việt Nam sẽ hiện ra nội dung "Nhận Hoa Hồng". Người chấp vào nội dung "Nhận Hoa Hồng" sẽ nhận được 20 Hoa Hồng (không khóa).

- Mỗi lần NPC xuất hiện, mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 1 lần 20 Hoa Hồng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật tối đa nhận được 60 Hoa Hồng (cho 3 lần NPC xuất hiện).

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trân Bảo Các bán vật phẩm:

 • Gấu Bông (Không Khóa): giá 150 Nguyên Bảo.
 • Thư Tay (Khóa): giá 3000 Nguyên Bảo Khóa / 150 Nguyên Bảo.
 • Túi Nguyên Liệu (không khóa): giá 10 Nguyên Bảo.
 • Mở Túi Nguyên Liệu nhận được: Bút Mực(Không Khóa) + Hoa Hồng (không khóa).

- Công thức ghép tại NPC Sự Kiện:

Bút Mực x1 + Thư Tay x1 = Lời Chúc Yêu Thương (Khóa) x1

Hoa Hồng x1 + Gấu Bông x1 = Hộp Quà Yêu Thương (Không Khóa)x1

- Mở Lời Chúc Yêu Thương (Khóa) nhận được 1 Phụ Nữ (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.

- Mở Hộp Quà Yêu Thương (Không Khóa) nhận được 1 Việt Nam (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm (Khóa).

- Đến NPC sự kiện tiến hành ghép quà:

Phụ Nữ x1 + Việt Nam x1 =Trái Tim Yêu Thương x1 (không khóa)

Phần thưởng

 • Mở Lời Chúc Yêu Thương (Khóa) nhận được 1 Phụ Nữ (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm..
 • Mở Hộp Quà Yêu Thương (Không Khóa) nhận được 1 Việt Nam (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.
 • Ghép Trái Tim Yêu Thương (không khóa) đạt mốc 100, 300, 600, 1000, 1600 nhận được các gói quà tương ứng là Quà Phụ Nữ Việt Nam-I, Quà Phụ Nữ Việt Nam-II, Quà Phụ Nữ Việt Nam-III, Quà Phụ Nữ Việt Nam-IV, Quà Phụ Nữ Việt Nam-V.
 • Top 10 người được bỏ phiếu Trái Tim Yêu Thương nhiều nhất trong thời gian sớm nhất sẽ nhận được các phần thưởng đặc biệt từ bảng xếp hạng.

Lưu ý

 • Giới hạn mỗi nhân vật mở 50 Lời Chúc Yêu Thương và 100 Hộp Quà Yêu Thương mỗi ngày.
 • Số lượng nhận được Bút Mực mỗi ngày:

 Hoạt động

Số lần mỗi ngày

Rơi mỗi lần

Nhận mỗi ngày

Đào Bảo

2

3

6

Giang Hồ Lịch Luyện

1

3

3

Truy Nã

3

3

9

Bí Cảnh

2

3

6

Si Vưu Mộ

1

3

3

Đoạt Linh Quả

1

3

3

Thanh Vân Phong

2

3

6

Trích Tinh Lâu

1

3

3

Chiến Trường

2

3

6

Tổng

 

 

48