Trang chủ / Sự kiện

Mỹ Nữ Tranh Tài

05-03-2019

Chia sẻ

Mỹ Nữ Ngạo Kiếm Vô Song không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, nhân dịp ngày 8/03, BQT tổ chức sự kiện Mỹ Nữ Tranh Tài dành cho tất cả nhân vật nữ của NKVS. Mọi người hãy dùng Hoa Hồng Tươi để bỏ phiếu cho giai nhân mình yêu thích nhé.

 

Thời gian

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 05/03/2019.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 26/03/2019.

Phạm vi

 • Máy chủ: Toàn bộ máy chủ.
 • Cấp độ: Nhân vật đạt cấp 40 trở lên.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, dùng Hoa Hồng Tươi ở chỗ Đại Sứ Mỹ Nữ Tranh Tài - Thành Dương Châu bỏ phiếu cho người chơi sẽ nhận được Rương Giai Nhân.

 • Khi số phiếu người chơi bỏ đạt bội số của 100, người chơi bỏ phiếu không nhận được Rương Giai Nhân nữa mà nhận được 1 Rương Hoa Hồng Giai Nhân.
 • Người chơi nữ Top 10 BXH có thể nhận được thưởng sự kiện tương ứng. Thưởng gửi qua Thư.
 • Chú ý: Bảng bỏ phiếu này chỉ được tiến hành bỏ phiếu cho người chơi nữ, người chơi nữ có thể bỏ phiếu cho bản thân, người chơi nam có thể bỏ phiếu cho người chơi nữ, không được bỏ phiếu cho bản thân hoặc bỏ phiếu cho người chơi nam.
 • Có thể xem BXH, người chơi Nữ có thể trực tiếp xem thứ hạng hiện tại của bản thân và số phiếu tương ứng tại NPC Mỹ Nữ Tranh Tài.

 • Người chơi có thể trực tiếp tìm nữ hiệp tương ứng đứng bên cạnh nhấp người chơi xong nhấp Hoa Hồng Tươi tiến hành bỏ phiếu.

Thưởng sự kiện

 • Rương Giai Nhân

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Kim Long

Thanh Long

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ Đan

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh

1

Khóa

Máy chủ còn lại

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

1

Không Khóa

Xích Thố·Mảnh

1

Không Khóa

Huyền Đồng

5

Khóa

 • Rương Hoa Hồng Giai Nhân

Máy chủ

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Kim Long

Thanh Long

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Máy chủ còn lại

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

 • Thưởng xếp hạng

Xếp hạng

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Hạng 1

Tọa kỵ

1

Khóa

Mặt Nạ

1

Khóa

Tôn hiệu

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Hạng 2

Tọa kỵ

1

Khóa

Mặt Nạ

1

Khóa

Tôn hiệu

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Hạng 3

Tọa kỵ

1

Khóa

Mặt Nạ

1

Khóa

Tôn hiệu

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Hạng 4-5

Tọa kỵ

1

Khóa

Mặt Nạ

1

Khóa

Tôn hiệu

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

Hạng 6-10

Tọa kỵ

1

Khóa

Mặt Nạ

1

Khóa

Tôn hiệu

1

Khóa

Gia cụ

1

Khóa

 • Một số hình ảnh mặt nạ trong sự kiện:
Mặt nạ

Hạng 1: Đệ Nhất Mỹ Nữ Võ Lâm

Hạng 2: Mặt nạ Khuynh Thế

Hạng 3: Mặt nạ Khuynh Quốc

Hạng 4~10: Mặt nạ Khuynh Thành

 

Đại Sứ Sự Kiện - Phương Phàm