Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

05-03-2020

Chia sẻ

Hảo Tửu là một phần không thể thiếu khi bằng hữu và cố nhân hội ngộ cùng nhau tại tửu quán nơi thành thị và thôn trấn.

Với sự kiện Hảo Tử diễn ra từ ngày 05/03 đến ngày 19/03/2020, quý nhân sĩ cùng hảo hữu sẽ được thưởng thức các loại Rượu ngon danh tiếng, bên cạnh đó còn nhận được rất nhiều kinh nghiệm và vật phẩm từ các loại Rượu.

Thời gian và điều kiện tham gia sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 05/03/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 19/03/2020.
  • Yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 60 trở lên được tham gia sự kiện.
  • Phạm vi: Sự kiện diễn ra tại tất cả máy chủ.

Nội dung sự kiện

- Người chơi đánh quái tại các bản đồ luyện cấp sẽ ngẫu nhiên nhận được "Gạo" (không khóa).

- Đạt mốc sôi nổi 20, 40, 60, 80, 100 nhận vật phẩm "Củi" x2 (Không Khóa).

- Tham gia các hoạt động: Đăng nhập lần đầu tiên trong ngày, Thanh Vân Phong, Chiến Trường, Bí Cảnh, Vận Tiêu, Truy Nã, Trích Tinh Lâu, Xi Vưu Mộ, Lịch Luyện, Ải Hưng Long nhận "Củi" x1 (Không Khóa).

- Trong thời gian diễn ra sự kiện ,Trân Bảo Các treo bán vật phẩm

  • Men Thường: 15 Vàng.
  • Củi: 10 Vàng.
  • Men Thượng Hạng: 90 Vàng.

- Đến NPC Bất Túy Đại Sư tiến hành ghép quà.

Gạo x5 + Củi x1 + Men Thường x1 = Mai Quế Lộ

Gạo x5 + Củi x2 + Men Thượng Hạng x1 = Nữ Nhi Hồng

- Mai Quế Lộ giới hạn đổi và sử dụng 20 lần 1 ngày, mỗi lần đạt 60 lần đổi nhận được 1 Mảnh Tàn Tích.

- Nữ Nhi Hồng không giới hạn, mỗi lần đặt 15 lần đổi nhận được 1 Mảnh Tàn Tích, Số lần sử dụng Nữ Nhi Hồng đạt 10, 50, 100, 200, 400, 700, 1500 lần có thể lần lượt nhận Hồng Lộ Tửu, Phúc Tửu, Ô Kê Tửu, Hổ Cốt Tửu, Phụng Bì Tửu, Quy Giáp Tửu, Long Nhãn Tửu.