Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

20-03-2020

Chia sẻ

"Tiếp bước cha ông dòng máu con cháu Tiên Rồng 

Dâng hiến tuổi xuân dựng xây giàu đẹp non sông"

Tháng 3 - Tháng thanh niên. Đã trở thành khoảng thời gian biểu hiện một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ nói chung, của thanh niên nói riêng. Đó là phong trào thanh niên tình nguyện ! Phong trào ngày nay luôn có sức phát triển và sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên đậm chất nhân văn, trở thành nét đặc trưng của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.
Đó chính là tinh thần của thế hệ thanh niên Việt Nam chúng ta. Phương Phàm xin kính giới thiệu đến quý Đại hiệp sự kiện Hào Khí Thanh Niên sẽ được khai mở vào ngày 20/03/2020

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 20/03/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/03/2020.

Phạm vi & Điều kiện

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 
 • Điều kiện: Đạt level 60 trở lên có thể tham gia.

Nội dung

 • Tham gia các hoạt động trong ngày Thanh Vân Phong, Chiến Trường, Bí Cảnh, Truy Nã, Trích Tinh Lâu, Xi Vưu Mộ, Lịch Luyện nhận Balo Tình Nguyện (không khóa).
 • Mở Balo Tình Nguyện ngẫu nhiên nhận được một trong các đạo cụ: Mũ Tai Bèo (không khóa), Áo Xanh (không khóa), Khăn Rằn (không khóa).
 • Mở Balo Tình Nguyện có xác suất nhận được:

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Mũ Tai Bèo

1

Không Khóa

Áo Xanh

1

Khăn Rằn

1

Trân Bảo Các bán vật phẩm:
 • Huy Hiệu Thủ Lĩnh (không khóa): giá 100 nguyên bảo.
 • Huy Hiệu Thanh Niên(không khóa): giá 30 nguyên bảo.
 • Đến NPC sự kiện tiến hành ghép quà:

Mũ Tai Bèo x1 + Áo Xanh x1 + Khăn Rằn x1 + Huy Hiệu Thủ Lĩnh x1 = Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên (không khóa) x1

Mũ Tai Bèo x1 + Áo Xanh x1 + Huy Hiệu Thanh Niên x1 = Quà Thanh Niên Tình Nguyện (không khóa) x1

Phần thưởng

 • Mở Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên nhận được 4 Mảnh Huy Chương (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.
 • Tiến hành đổi Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên đạt mốc 50, 150, 300, 600, 1200 nhận được các gói quà tương ứng là: Quà 26 Tháng 3-I, Quà 26 Tháng 3-II, Quà 26 Tháng 3-III, Quà 26 Tháng 3-IV, Quà 26 Tháng 3-V.
 • Mỗi lần đạt 20 lần đổi Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên nhận được 1 Mảnh Tàn Tích.
 • Mở Quà Thanh Niên Tình Nguyện nhận được 1 Mảnh Huy Chương (không khóa) và ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm.
 • Mở Quà Thanh Niên Tình Nguyện đạt mốc 300 nhận được một gói quà là Quà Thành Tựu Thanh Niên.
 • Mỗi lần đạt 70 lần đổi Quà Thanh Niên Tình Nguyện nhận được 1 Mảnh Tàn Tích.
 • Top 10 người thu thập nhiều Huy Chương nhất trong thời gian sớm nhất sẽ nhận được các phần thưởng đặc biệt từ bảng xếp hạng. Diểm tối thiểu nhận thưởng BXH là 1000 điểm

Chú ý

 • Số lượng nhận được Balo Tình Nguyện mỗi ngày như sau:

 Hoạt động

Số lần mỗi ngày

Rơi mỗi lần

Nhận mỗi ngày

Truy Nã

3

8

24

Bí Cảnh

2

8

16

Xi Vưu Mộ

1

8

8

Chiến Trường

2

8

16

Thanh Vân Phong

2

9

18

Trích Tinh Lâu

1

9

9

 

 • Giới hạn mỗi nhân vật ghép được 100 Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên và 100 Quà Thanh Niên Tình Nguyện mỗi ngày.