Trang chủ / Sự kiện

Lễ Vật Đầu Năm

09-01-2019

Chia sẻ

  • Ghép thành công các chữ "Chúc Mừng Năm Mới 2019" Đại hiệp sẽ nhận được quà Lễ Vật Đầu Năm.
  • Mỗi ngày tối đa có thể đổi 20 Lễ Vật Đầu Năm, số lần dùng có thể xem ở NPC Đại Sứ Sự Kiện.

Máy chủ

Vật phẩm

Số lượng

Máy chủ mở 1 ngày

1000 Vàng Khóa

1

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

1

Tử Thủy Tinh

1

Tửu Rương

1

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Huyền Đồng

3

Máy chủ đã mở 30 ngày

1500 Vàng Khóa

1

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

2

Tử Thủy Tinh

1

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (12h)

1

Huyền Đồng

3

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Máy chủ đã mở 76 ngày

1000 Vàng Khóa

2

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

3

Hồng Thủy Tinh

1

Tửu Rương

2

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

2

Huyền Đồng

4

Máy chủ đã mở 260 ngày

1000 Vàng Khóa

3

Hoạt Lực Hoàn (1000 điểm)

3

Hồng Thủy Tinh

2

Tửu Rương

3

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

2

Huyền Đồng

4

(Tất cả vật phẩm đều Khóa)