Trang chủ / Sự kiện

Thưởng BXH Hộp quà Halloween

31-10-2019

Chia sẻ

Lưu ý rằng, quý đại hiệp cần đạt tối thiếu tích lũy 15000 điểm trở lên mới nhận quà Đua Top BXH Hộp quà Halloween.

Máy chủ Thần Long, Bách Long, Hoàng Long

TOP

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

Túi Chọn Trang Sức Hoàng Kim

Không Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Chân Khí 50000

Khóa

3

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

20

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

TOP 2

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Chân Khí 50000

Khóa

2

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

15

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

Túi Chọn Đai Đồng

Không Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

10

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 4-5

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

10

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 6-10

Hồng Thủy Tinh

Khóa

4

Chân Khí 20000

Khóa

2

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 11-20

Hồng Thủy Tinh

Khóa

2

Chân Khí 20000

Khóa

1

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

2

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Các máy chủ còn lại

TOP

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

200

Huyền Đồng

Khóa

500

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

Khóa

3

Ngũ Sắc Linh Thạch

Khóa

3

Hòa Thị Bích

Khóa

50

TOP 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

100

Huyền Đồng

Khóa

300

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

Khóa

2

Ngũ Sắc Linh Thạch

Khóa

2

Hòa Thị Bích

Khóa

30

TOP 3

Túi Chọn Hộ Oản Hoàng Kim

Không Khóa

1

Huyền Đồng

Khóa

100

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

Khóa

1

Ngũ Sắc Linh Thạch

Khóa

1

Hòa Thị Bích

Khóa

20

Top 4-5

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Huyền Đồng

Khóa

100

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

10

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 6-10

Hồng Thủy Tinh

Khóa

4

Huyền Đồng

Khóa

100

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 11-20

Hồng Thủy Tinh

Khóa

2

Huyền Đồng

Khóa

100

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

2

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1