Trang chủ / Sự kiện

Chăm Sóc Cổ Thụ

27-10-2018

Chia sẻ

Quý Đại hiệp thân mến,

 

Tại thành chính Dương Châu xuất hiện Cây Phát Lộc, được biết nếu chăm sóc Cây Phát Lộc sẽ có cơ hội nhận được những bảo rương giá trị. Gian nan đến ngày hái quả ngọt không gì là không thể nếu như đủ đam mê và cố gắng, đại hiệp đừng bỏ lỡ nhé!

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 27/10/2018
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 31/10/2018.
 • Nhân vật đạt cấp 40 trở lên được tham gia.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, sẽ xuất hiện 1 cây Cây Phát Lộc tại một chỗ bất kỳ ở thành chính Dương Châu.
 • Đại hiệp tiến hành nhấp vào Cây Phát Lộc sẽ xuất hiện giao diện bên dưới:

 

 

 • Đại hiệp có thể thông qua nhấp Chăm Sóc Cổ Thụ nhận được 1 Rương Cổ Thụ. Giản cách mỗi lần nhận thưởng là 5 phút.
 • Đại hiệp nhấp tốn Vàng rung cây sẽ xuất hiện giao diện sau:
 • Mỗi ngày Đại hiệp lần đầu sẽ được miễn phí rung cây 1 lần. Sau đó Đại hiệp cần tốn 90 Vàng/1 lần rung cây. Mỗi lần rung cây có thể nhận được 1 Rương Phát Lộc.
Lưu ý
 • Cây Cổ Thụ sẽ duy trì trong thời gian sự kiện.
 • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ tối đa có thể nhận được 6 Rương Cổ Thụ.
 • Tối đa mỗi ngày Đại hiệp có 50 lần rung cây bằng Vàng.

Phần thưởng

 

Rương Cổ Thụ

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

2 vạn Bạc Khóa

1

Khóa

2000 Vàng Khóa

1

Khóa

Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)

1

Khóa

 

Rương Phát Lộc

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

Cống hiến sư môn (500)

1

Khóa

Bạc khóa ( 10 vạn )

1

Khóa

Vàng khóa ( 1 vạn )

1

Khóa

Hoạt lực ( 5000 )

1

Khóa

Cam thủy tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

2

Khóa

1000 Cống Hiến Sư Môn

1

Khóa

5000 Vàng Khóa

1

Khóa

5 vạn Bạc Khóa

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Rương Bát Quái

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Giày LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Hộ Oản LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Mũ LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Liên LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Nhẫn LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Đai LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Bội LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Phù LV8

1

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Y Phục LV8

1

Khóa

Thẻ kinh nghiệm x2 (12h)

1

Khóa

Ma đao thạch 7 - rương

1

Khóa

Hộ Giáp Phiến 7 - rương

1

Khóa

Ma đao thạch 7 - rương

1

Khóa

Phong Ấn Võ Thần (hạn sử dụng 6h)

1

Khóa

Túi chọn danh vọng ( 9 chọn 1 )

2

Khóa