Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

09-06-2020

Chia sẻ

Ngạo Kiếm Vô Song tiếp tục gửi đến đại hiệp sự kiện Tiêu Phí Ngày - Quà Liền Tay trong tháng 06/2020 với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tham gia ngay!

 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 09/06/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 09/06/2020.
  • Thời gian phát quà 10-11/06/2020.
  • Đại hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ để BQT trao quà mốc đó nhé!

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
Gửi yêu cầu nhận quà
  • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé:

  • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 10-11/06/2020.

 

Phần thưởng

Mốc

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

500

Bạc Khóa 20 vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

3

Khóa

5000

Bạc Khóa 20 vạn

3

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

Tôn Hiệu Bé Khỏe Bé Ngoan 3 ngày

1

Khóa

20000

Bạc Khóa 20 vạn

5

Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

5

Khóa

Mặt Nạ ngẫu nhiên 1 ngày

5

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Tôn Hiệu Bé Khỏe Bé Ngoan 7 ngày

1

Khóa

Chân khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

 

  • Tôn hiệu Bé Khỏe Bé Ngoan

                                                                                                                                                                                                                              Đại sứ sự kiện Phương Phàm