Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

08-05-2020

Chia sẻ

Ngạo Kiếm Vô Song tiếp tục gửi đến đại hiệp sự kiện Tiêu Phí Ngay - Quà Liền Tay trong tháng 05/2020 với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tham gia ngay!

 

Thời gian

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 09/05/2020.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 10/05/2020.
 • Thời gian phát quà 11-12/05/2020.
 • Đại hiệp tiêu phí Vàng đạt mốc nào thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ để BQT trao quà mốc đó nhé!

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
 • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
Gửi yêu cầu nhận quà
 • Sau khi tiêu phí Vàng đạt đủ mốc, Đại hiệp tiến hành gởi yêu cầu về mốc nhận để BQT tiến hành trao quà nhé:

 • Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính từ ngày 11-12/05/2020.

 

Phần thưởng

 • Đế Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

2,000 Vàng

Đá rèn

5

Khóa

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

5,000 Vàng

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

4

khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

10,000 Vàng

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

10

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

 • Địa Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

2,000 Vàng

Đá rèn

5

Khóa

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

5,000 Vàng

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

10,000 Vàng

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Huyệt đồ chưa giám định

10

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

10

Khóa

 • Các máy chủ còn lại:

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

2,000 Vàng

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

Khóa

Hoạt lực 5000

1

Khóa

5,000 Vàng

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 5000

2

khóa

Huyệt vị đồ chưa giám đinh

5

Khóa

10,000 Vàng

Âm Dương Khí

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hoạt lực 5000

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Túi chọn mảnh truyền thuyết

20

Khóa

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Đại sứ sự kiện Phương Phàm