Tìm kiếm

Truy nã siêu thưởng (16/05 - 18/05)

16-05-2019

Sự kiện Truy Nã Siêu Thưởng là cơ hội để quý hảo hán ra tay hiệp nghĩa cứu giúp dân lành. Ngoài ra, những phần thưởng rất giá trị sẽ được tặng cho hảo hán khi hoàn thành nhiệm vụ truy nã, tham gia ngay!

Hoa Bảy Sắc

15-05-2019

Người chơi có thể đến chỗ Giản Thanh Hoan dùng Cánh Hoa Bảy Sắc đổi 1 Hoa Bảy Sắc, Hoa Bảy Sắc có thể đến chỗ 7 Tiên Tử trong thành chính đổi quà khác nhau, mỗi tiên nữ chỉ được đổi 1 lần.