Ngày cập nhật Phiên bản Dung Lượng Link tải
06-04-2016 2.100 15.7 MB Tải về

♦ Nâng cấp hệ thống máy chủ

♦ Hợp nhất máy chủ Phi Hổ - Hỏa Phụng; Song Hải - Nam Hải

♦ Cập nhật sự kiện Tiêu Phí Trong Ngày

♦ Cập nhật sự kiện Nạp Thẻ Trong Ngày

30-03-2016 2.99.2 16 MB Tải về

♦ Điều chỉnh thời gian mở trang bị tọa kỵ bậc 4 (Server mở 131 ngày)

♦ Cập nhật Bình chọn giải đấu Bang Hội Vô Song lần 2 (30/03 - 31/03/2016)

♦ Cập nhật sự kiện Tặng thưởng Đồng đội (01/04 - 05/04/2016)

♦ Cập nhật sự kiện Siêu thưởng Trồng cây Gia Tộc (30/03 - 05/04)

♦ Cập nhật sự kiện Khuyến Mãi Nạp Thẻ (01/04 - 15/04/2016)

♦ Cập nhật sự kiện Chú Bé Ham Chơi (31/03 - 04/04/2016)

30-03-2016 2.99.1 17 MB Tải về

♦ Điều chỉnh thời gian mở trang bị tọa kỵ bậc 4 (Server mở 131 ngày)

♦ Cập nhật Bình chọn giải đấu Bang Hội Vô Song lần 2 (30/03 - 31/03/2016)

♦ Cập nhật sự kiện Tặng thưởng Đồng đội (01/04 - 05/04/2016)

♦ Cập nhật sự kiện Siêu thưởng Trồng cây Gia Tộc (30/03 - 05/04)

♦ Cập nhật sự kiện Khuyến Mãi Nạp Thẻ (01/04 - 15/04/2016)

♦ Cập nhật sự kiện Chú Bé Ham Chơi (31/03 - 04/04/2016)

23-03-2016 2.99 18 MB Tải về

♦ Nâng cấp hệ thống máy chủ

♦ Cập nhật sự kiện Đầu Tư Vốn tại Giáng Long (23/03 - 23/04)

♦ Cập nhật sự kiện Chiêu Tài Tấn Bảo tại Giáng Long (23/03 - 03/04)

♦ Điều chỉnh chiến khu

♦ Khắc phục lỗi sự kiện Truy Tìm Thổ Địa

16-03-2016 2.98.11 18 MB Tải về

♦ Cập nhật sự kiện Truy Tìm Thổ Địa (16/03 - 31/03)

♦ Cập nhật sự kiện Tích lũy nhận thưởng nửa sau tháng 3 (16/03 - 31/03)

♦ Cập nhật các sự kiện Siêu thưởng tháng 3 (16/03 -22/03)

♦ Cập nhật sự kiện Túi Quà Ưu Đãi (16/03 - 19/03)

♦ Khắc phục lỗi Dây Cương Tọa Kỵ 7 thiếu kỹ năng Truy Phong Nhiếp Ảnh

♦ Thêm Ma Thạch tăng thêm thuộc tính phản đòn kháng tính, phụ ma ở Bội-Liên

02-03-2016 2.98.10 15.8 MB Tải về

Nội dung cập nhật:

♦ Cập nhật Linh Phách Thạch mới: Linh Phách Thạch-Dạ Vương Mặc Quân

♦ Cập nhật Trang bị tọa kỵ cấp 7

♦ Nâng cấp rèn trang bị từ cấp 18 lên cấp 19

02-03-2016 2.98.9 18.7 MB Tải về

♦ Cập nhật sự kiện Tích lũy nửa đầu tháng 3 (02/03 - 15/03)

♦ Cập nhật sự kiện Hồng Tụ Thiên Hương (02/03 - 18/03)

♦ Cập nhật sự kiện Tặng thưởng đồng đội (02/03 - 06/03)

♦ Cập nhật sự kiện Hồng Phúc Lệnh, Chúc Phúc Chi Vũ (02/03 - 08/03)

19-02-2016 2.98.8 14.8 MB Tải về

Nội dung cập nhật:

♦ Cập nhật một số Linh Phách Thạch mới

19-02-2016 2.98.7 15.7 MB Tải về

Nội dung cập nhật:

♦ Cập nhật sự kiện Chiêu Tài Tiến Bảo tại máy chủ Đường Môn (19/02 - 28/02)

♦ Cập nhật sự kiện Đầu tư vốn tại máy chủ Đường Môn (19/02 - 22/03)

04-02-2016 2.98.6 15.2 MB Tải về

Nội dung cập nhật:

♦ Update giao diện và khắc phục một số lỗi